Tạo ra không gian qua điều khiển 16 triệu màu khác nhau. Có thể cắt nhỏ hay nối thành các chuỗi có độ dài khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn