Sử dụng cho các cửa ra vào, cửa sổ , tủ hay các két an toàn. Nó sẽ kích hoạt các thiết bị chiếu sáng, camera hay các thông báo khi có hành động mở hay đóng.