Cảm biến đo thông minh liên tục giám sát điện năng tiêu thụ trong nhà bạn và xác định nơi bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách đưa cho bạn một số giải pháp. Thông báo và dự đoán hóa đơn tiền điện mà bạn phải thanh toán.