Liên tục theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và cường độ sáng trong ngôi nhà của bạn hay ở văn phòng. Có thể kích hoạt các thiết bị khác để thực hiện không gian cài đặt