Cung cấp giải pháp điều khiển các bóng đèn chiếu sáng, các ổ cắm hay các thiết bị thông minh qua ứng dụng LifeSmart™ hoặc có thể được điều khiển bởi chính nó