Smart Station là trung tâm điều khiển của hệ thống thiết bị SmartHome™. Nó là cầu nối không dây tất cả các thiết bị và các cảm biến có thể làm việc liền mạch với nhau.