Kiểm soát tất cả các ổ cắm để bật hay tắt tất cả mọi thứ trong nhà mà bạn thông qua ứng dụng LifeSmart™ và có thể giám sát công suất tiêu thụ của chúng.